Stakeholder Learning Platform – SE

/Stakeholder Learning Platform – SE
Stakeholder Learning Platform – SE2020-10-07T15:11:15+00:00

 Stakeholder Learning Platform

När du registrerar dig på plattformen för Edcostack så kommer du få möjlighet till utbyte av kunskaper och synpunkter med nyckelpersoner i EcoStack projektet.

Registrera dig nu

Efter din registrering kommer du förses med information om hur du använder två verktyg online:
1) EcoStack Resurs Plattform som finns tilljänglig på Alfrescos sida för förvaring och utbyte av dokument;
2) EcoStack meddelande plattform som finns tillgänglig på Mattermosts sida för möjlighet till samarbeten, diskussioner och utbyte av kunskap.

Alfresco Login
Mattermost login